تاريخ : شنبه 28 دی1392 | 2:35 | نويسنده : محمدبکتاش


تاریخچه طایفه بُلفایی

باسلام ودرودبه محضرشماسرورگرام که افتخارداده و از وبلاگ طایفه بُلفایی دیدن نموده  ومطالب نوشته شده رامطالعه می فرمایید.

طایفه بُلفایی یکی ازقدیمی ترین طایفه های ایل بزرگوار زلکی (زلقی)ازقوم بزرگ بختیاری می باشد قومی که از هزاران سال پیش در دشت های وسیع و سلسله جبال زاگرس"(استانهای خوزستان ،لرستان،اصفهان،چهارمحال وبختیاری ،کهکلویه وبویراحمد،مرکزی،ایلام) مشغول زندگی ایلیاتی بوده است وبرابر تحقیقات گسترده پژوهشگران وتاریخ دانان داخلی وخارجی قدیمی ترین حکمرانان درایران زمین بوده اند، بطوریکهبا استنادبه اشیاء ،مسکوکات وآثار بجامانده ونقوش درون غارهای منطقه زاگرس تمدن این قوم  را بین9000سال الی15000سال پیش بینی می کنند ، حال باعنایت به اینکه بُلفایی ها هم  یکی ازطوایف بختیاری بوده که سالیان زیاددراین مناطق سکنا گزیده است ،(سکونت درتمام استانهای صدرالاشاره) به طبع دارای تاریخی به قدمت قومش می باشد ولی برابر تحقیقات وبررسی های بعمل آمده درباره زندگانی ایلیاتی آباواجدادی وبهره گیری ازاسناد ومدارک بجامانده  به اخص اسنادملکی  وکتیبه های باقیمانده دربُنوار زلکی و سنگ قبرهای حاج بهادر و نوادگان وی درمنطقه سوزر واقع درپشتکوه زلکی و همچنین شنیده های نسل به نسل از افراد مومن و باصلاحیت، سابقه نسبتا مشهود زندگی ایلیاتی طایفه بُلفایی وسایر ایلات بختیاری مجاور به بیش از۱۲قرن برگشته وسابقه ای که شایدبصورت محرز یعنی دقیقا بانام همان طوایف همراه نباشد به بیش از7 الی9000سال قبل ازمیلادمسیح برمیگردد.که تحقیقات باستان شناسی دراین خصوص همچنان ادامه دارد.

با اتکابه الطاف خداوندی به طبع مانیزبه بررسی دراین خصوص ادامه می دهیم.


ادامه مطلب
تاريخ : شنبه 28 دی1392 | 2:28 | نويسنده : محمدبکتاش


 محل کوچ ییلاق وقشلاق طایفه 

 مردمان بُلفایی همانند اکثریت  قوم بختیاری، باشروع فصل گرما اغلب بصورت گروهی ازسرزمین گرمسیری خود بسمت مناطق خوش آب وهوا وسردسیری یا به عبارتی بسمت سرزمین آبا واجدادی خود درمنطقه سوزر ازتوابع شهرستان الیگودرز کوچ می کردند((شروع کوچ اغلب ازمناطق چم اَوسور-کول سی-رگه شهواز-و بنوار(قلعه حج باندر) بسمت لارزندون-تنگ هتی-بَبِه روزبِه -اولیو-شیرکون-دورک -دره تازه-سلیلی-شط تمی-کینو-ودرنهایت به سرزمینهای پشتکوه زلکی ومنطقه سوزر که املاک آبا واجدادیمان میباشد منتهی میشد،

 مسیربرگشت هم اغلب همین مسیرها بود اما دربرخی اوقات احمدفداله،ملا ودیگوله ،مودو وآرپناه نیزدرمسیرکوچ قرارمیگرفتند)). و دراین مدت مشغول کسب وکار خود که بیشترجنبه دامپروری وکشاورزی داشت می شدند. ناگفته نماند افرادی از ایل نیز دراین زمان به امرتجارت درخصوص کالاهای مصرفی واولیه مشغول بودند،وافرادی هم بمنظور کسب وکاربهتر ویا شاید ادامه تحصیلات منطقه ایلیاتی وکوچ نشینی را ترک کرده ودرشهرهای کوچک وبزرگ مستقرشدند.

محل سکونت درمناطق گرمسیری" الف)بُنوار زلکلی (قلعه حاج باندُر)*ب)تخت شوشتری وجواررودخانه شوریاسور،مقام نو(کُنارشه)دربخش سردشت درشمال دزفول.ج) منطقه مسجدسلیمان(گُلگیر)،ایذه و آسماری(وارگه کلی سوزی).

محل اسکان درمناطق سردسیری"الف)بیشتر مناطق پشتکوه زلکی(سوزرازتوابع شهرستان الیگودرز)،کینو،شیرکون ودره تازه.ب)چغاخور چهارمحال وبختیاری.

درنتیجه کوچ طایفه بُلفایی ازمنطقه گرمسیر(قشلاق) ازبُنوار زلکلی وتخت شوشتری وجواررودخانه شوریاسور،مقام نو(کُنارشه)آغازوپس ازگذر ازشیرکون،تازه، کینو،شط تمی(دریاچه تمی)شیرک،قسمتی ازلیروک ،امام زاده مومدحسن،منتهی به قالیکوه ودرنتیجه به املاک آبااجدادی درسوزر میرسیدند.

ودربازگشت نیزاکثرا همین مسیربوده ولی درپاره ای اوقات امام زاده احمدفداله ویاملاح ودیگوله یا باباروزبه نیزدررفت وبرگشت به این مسیرها اضافه میشد.


تاريخ : چهارشنبه 29 آبان1392 | 1:30 | نويسنده : محمدبکتاش


تصاویری بسیارزیباازقالیکوه،کینو وپشتکوه زلکی وکوهستانها و مناطق جالب ودیدنی اطراف دره سوزر


روستای سوزر از توابع شهرستان الیگودرز است که املاک واراضی آباواجدادی اولادحاج بهادربلفایی زلقی درآن منطقه می باشد ودرحال حاضر نیز بصورت امانت  تحویل برخی از حضرات شیوخ عمرو ((اولاد مرادواولادسبزعلی))میباشد که آنهانیزبااستفاده از این املاک سالهای زیادی است که ازاین طریق امرارمعاش می نمایند.این روستا جزء بخش بشارت می باشد که در ۷۵ کیلومتری جنوب شهرستان واقع شده و دارای مشخصات زیر است"

-تعداد خانوار روستا:قریب به ۴۰ خانوار

- جمعیت: تقریبا بین150الی۲۰۰ نفر

- مساحت: درحدود ۲۳۲۸ هکتار

-نام روستاهای اطراف: پرچل که در۲۰ کیلومتری روستا قرارگرفته است و روستای دره چی- روستای تنگ تاف-روستای زیبا-روستای کله گاه


پرونده:Baznavid.jpg
تاريخ : چهارشنبه 29 آبان1392 | 1:17 | نويسنده : محمدبکتاش

زلکی هَی زقدیم تیرس بُرا بید *** زخان وکلانترس رقیب شاه بید.

طایفه بُلفایی شامل "

الف) تش حج باندُر(حاج بهادُر)

که شامل : 

 • ۱)اولاد آ ایمان بخش                                 نام خانوادگی:بکتاش وبهادری.
 • ۲)اولاد آ الله بخش                                    نام خانوادگی:بهادری وبخشی.
 • ۳)اولاد آحسن                                         نام خانوادگی:بُلفایی،باغبان،زلقی.
 • ۴)اولاد آخدابخش                                     نام خانوادگی:بُلفایی
 • ۵)اولاد آجهانبخش                                   نام خانوادگی:بایندری وبهادری،عبدالهی.

 


ب) تش  کلی قلی (کربلایی قلی )

 که شامل :

 • 6)اولاد آخلف                                          نام خانوادگی:خلیلی وپارسه.
 • 7)اولاد آنجف                                          نام خانوادگی:پارسه ومتقیان.
 • 8) اولاد آحسین                                     نام خانوادگی:حسین نژادو رستمی.
 • 9)اولاد آشیرعلی                                   نام خانوادگی:وفایی وپوراحمدی وقلی نژاد.
 • 10)اولاد آمحمدعلی(آممدلی)               نام خانوادگی:محمدی.
 • 11)اولاد آحیدر                                        نام خانوادگی:پارسه.
 • 12)اولاد آعباسعلی                               نام خانوادگی:پارسه و وفایی.
 • 13)اولاد آعبدالعلی(آعبدلی)                 نام خانوادگی:محمدی.
ج)تش تاجیک

که شامل :

14)اولادکربلایی سوزی                          نام خانوادگی:رجبی.

15)اولاد آ فرج اله                                  نام خانوادگی:بندری.                          

16)اولاد ملاغَنی                                   نام خانوادگی:رجبی.

17)اولادقربان                                        نام خانوادگی:رجبی.


تاريخ : دوشنبه 22 مهر1392 | 0:27 | نويسنده : محمدبکتاشاستان خوزستان"

1)دزفول وحومه آن که شامل :شهرشمس آباد،شهرچغامیش،شهرامام،شهرک محمدبن جعفرطیار،شهرک شلگهی.


2)شوشتروحومه آن که شامل:شهر شرافت و شهرک کوله جاز.

3)گتوندوحومه آن که شامل: روستای دشت بزرگ منطقه عقیلی،شهرجنت مکان،شهرک سه راهی گتوند.شهرچمران،
4)اهواز.(منطقه های:باهنر،گلستان،کیانپارس،زیتون،وبرادران بُلفایی دشت بزرگی مقیم اهواز).


5)مسجدسلیمان.(روستای گُلگیر)
6)لالی.
7)ایذه.
8)اندیمشک.

9)شوش.

10)آبادان.


11)بندرامام.
12)باغملک.
استان چهارمحال وبختیاری:
1)چغاخور.
2)روستای سورک.
استان لرستان:
1)الیگودرزوحومه آن که شامل :روستاهای سوزر،بادباد،دهنو و...
2)ازنا و حومه آن که شامل:شهرک زراعی(المهدی) و روستای هشتبید.
3)خرم آباد.
استان مرکزی:
1) اراک .
2)خمین.
3)شازند.
استان اصفهان:
1) اصفهان.
2)شاهین شهر.
استان تهران:
1)تهران.
2)قرچک .
3)اسلامشهر.
4)ورامین.
استان البرز:
1)کرج.


تاريخ : یکشنبه 27 بهمن1392 | 17:0 | نويسنده : محمدبکتاش
 منطقه دورق منگره:

این منطقه تقریبا در فاصله ۶۰ کیلومتری شمال  اندیمشک قرار دارد، و منطقه ای مستعد برای دامداری و برای کشاورزی می باشد، بهترین مکان خوش اب و هوای آن سرتپ نام دارد که دارای باغهای انار میباشد و در شرق سرتپ هم باغهای انار انجیر و مقدار کمی گردو در مکانی به نام حاجی محمود قرار دارد بالای سرتپ و حاجی محمود کوه چاونی قرار دارد که استوار قد بر افراشته است . منطقه چاونی که محل تابستانی مردم منطقه هم هست غنی از گیاهان دارویی فراوان و از دیرباز سلسله شاهان ساسانی در آن مکان زیست اند هم اکنون آثار ان دوران موجود می باشد.


تاريخ : چهارشنبه 9 بهمن1392 | 0:28 | نويسنده : محمدبکتاش

کهن سرزمین

کهن سرزمینِ عشایرنشین ***توای زاگرس،دلاورنشین

بلوطِ وجودت پُراز زندگی ست***تبارت نمودارِ پایندگی ست

سیاه چادرت جلوه ی مهرناب***دل مردمانت پُراز آفتاب

     سپیدی چوآیینه درهرزمان***زلالی به چشم سپیده دمان

 توای بوم سبزبهاران سرشت***شمیم هوای تودارد بهشت

شکوهِ شگفتِ سواران تویی***شکوفایی مهر باران تویی

        چکادامید ازدلت جان گرفت***شب ازمهرپاک توسامان گرفت

 به رنگین کمان رنگ جان داده ای***به جسم طبیعت روان داده ای

           سپیدار رخسار مهرِ زمان***شکفته به شوق ازدل خاکتان


باتشکراز استاد بزرگوارم جناب آقای حاج شعبان امیدیان

استاد ادبیات و ازاساتیدبرجسته دانشگاهی استان خوزستان  


تاريخ : سه شنبه 1 بهمن1392 | 12:4 | نويسنده : محمدبکتاش

بنام خداوندهفت آسمان *** خدای زمینُ خدای زمان

که ازبختیاری هزاران هزار *** همه نامجو بختیاری تبار

بیادبزرگان،کلانتران،دلیرمردان وچابک سواران بختیاری که حماسه آفرینی هاودلاوری های آنها ازهزاران سال پیش تاکنون درسینه تاریخ نقش بسته ،مردانِ  مردی که خاطرات آنها پس ازسالها عروج ملکوتی شان دراذهان نقش بسته و ودرهرمجلسی که سخنی ازبزرگان به میان آید،اشک ازدیده ها ودلهای بینا جاری می شودو غم نبودن آنها بردل وقلب انسان سنگینی میکند،آری به راستی کجایند نوادگان کمبوجیهُ ،کوروشُ و داریوشُ ؟کجاینددلاورمردان عرصه های پیکار ؟کجایند مردانی که سخنوری هایشان همچون بوذرجمهر زبانزدعام وخاص بود!آنهاانسانهایی بودند که درعین ساده زیستی وبی تکبری اُسوه جوانمردی و اسطوره ایثاربودند،آری انسانهایی بمعنای واقعی انسان...

یادوخاطرشان گرامی باد... 

من ازنژادکوروشم،آزاده ای پورشورشم،پیکان تیرآرشم ،خون رگ شیاوشم..،من کاوه آهنگرم ،تاب ستم نیاورم،ازچرم پرچم ساختم تابرستمگرتاختم...تش حاج بهادر

اولاد آ ایمان بخش                  بزرگان:کدخدا جمعه وآشنبه.آغریب ،آحسین آقا،آغلامشاه، ملاحیدرآقا.                                       


اولاد آ الله بخش                  بزرگان: آحسین علی،آحسنعلی، مشهدی علی پناه،مشهدی رسول.                                                                                   


   اولاد آحسن                   بزرگان: آشاه علی،آناصر،آمحسن،حاج محمد(اراک)،مشهدی کاظم.                                                      


 اولاد آخدابخش                                 


اولاد آجهانبخش                 بزرگانآغلامرضا،حاج رفیع، مشهدی خانمحمد.


   

 

تش کلی قلی :

اولاد آ خلف             بزرگان: آحیات قلی ،مشهدی مصطفی قلی،مشهدی بختیار، مشهدی حاجی.                                                                                                                                       


 اولاد آنجف                              بزرگان: کدخدا آموسی،آقلی،آ علی محمد،آ همت                                                     


اولاد آحسین                              بزرگانکدخدا مشهدی غلامحسن.


اولاد آشیرعلی                            بزرگان: کربلایی مصطفی،کربلایی علی،آشاه رضا.


اولاد آممدلی                              بزرگانآعلقلی.


اولاد آحیدر                               بزرگان: مشهدی اقبال.


اولاد آعباسعلی                          بزرگانآامیرقلی،آممقلی.


اولاد آعبدلی                             بزرگان: مشهدی محمدحسین.


      اولاد الهی                           بزرگان: آبهزاد.

                  تش آتاجیک :

اولادکربلایی سوزی                        بزرگان: آرحم خدا، آخونیار،مشهدی علی


اولاد آ فرج اله                              بزرگان: آعزیزاله(عیض اله)،مشهدی علی(شوشتر)


اولاد ملاغَنی                                          بزرگان: آشاه ولی


اولادقربان                                              ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه 30 دی1392 | 23:31 | نويسنده : محمدبکتاش

دراین قسمت تمایل داریم ازاشعاروسروده های بختیاری ولَری شماعزیزان وسروران جهت پاسداشت ازسرزمین،بزرگان ونام آوران 

ا قوم بزرگ بختیاری ولَر استفاده نمایم لذاازتمام عزیزان دارای تبع شعرخواهش میکنم که اشعارخودرابرای ماارسال نمایند.

به نام خدایی که لُر آفرید......... دلش را از اندوه پُر آفرید

غمِ لُر غمِ غربتِ کوچ نیست........... خداوند لُر بره و قوچ نیست
خداحافظ ای کوچ هر سال من............. خداحافظ ای بخت و اقبال من
خداحافظ ای چشمه های قشنگ .........خداحافظ ای اسب و زین و تفنگ
خداحافظ ای مردم ساده پوش .............خداحافظ ای ایل پر جنب و جوش
خداحافظ ای مَشک و دُوْ و کَره......... خداحافظ ای کبک و میش و بَره
یکی نْی بیاهِه ز کِینو به مال.......... بخونه سی مون کمی دِی بَلال
دلُم تنگِ سی پازِنونِ مُنار.............. دلُم تنگِ سی بِرنُو سُوزِوار
دلُم تنگِ سی مال و مشک و بُهون.......... سی کِیماس و مِرداس شاهنامه خون
دلُم ایخو وا مَم رضا و خلیل ...............بِگَردُم به جُست کِلوُس و چَویل
دلُم ایخو ورگرده او روزگار ............رِوِه مالِمون پشتِ تَنگِ مُنار
دلُم ایخو جونُم بهاری بوهِه.......... همه زندگیم بختیاری بوهِه
تو ای ایلیاتی تو ای مرد کوچ ...........لُر و ترکمن،کرد و ترک و بلوچ
تو بشنو حدیث دل این مُرده را ............تکاپوی بُغض ترک خورده را
غریبانه در انزوا مانده ام.......... من از کوچ و از گله جامانده ام
غریبیم و از غربت آزرده ایم ...........نفس می کشیم از نفس مُرده ایم

((برخی ازابیات ازآقای علیرضاخواجه می باشند.))


"نژادبزرگ"

نژادم بزرگ است و زِمردانِ مرد

                                   زحاج باندَرِنامی، یل شیر زرد

ز نسل بُل بقایلِ پیلهِ تن

                                  دلیر و شجاع بود و لشکر شکن

نوه ی حاجیم و صد هزار افتخار

                                    به میدان مردی چو کوه استوار

به حاجی بگویم دو صد آفرین

                                  که نامش بلند است به ایران زمین

این ها که گویم همه هیچ بود

                                 فقط حاج بهادر بود که از پیش بود 

((شعرازبرادرعبدالعلی بهادری))


اشعار ذیل از سروده هایاستاد بزرگوارم جناب آقای حاج شعبان امیدیان یکی ازاساتید مجرب و برجسته عرصه دانشگاه در استان خوزستان می باشد.

کهن سرزمین

کهن سرزمینِ عشایرنشین ***توای زاگرس،دلاورنشین

بلوطِ وجودت پُراز زندگی ست***تبارت نمودارِ پایندگی ست

سیاه چادرت جلوه ی مهرناب***دل مردمانت پُراز آفتاب

     سپیدی چوآیینه درهرزمان***زلالی به چشم سپیده دمان

 توای بوم سبزبهاران سرشت***شمیم هوای تودارد بهشت

شکوهِ شگفتِ سواران تویی***شکوفایی مهر باران تویی

        چکادامید ازدلت جان گرفت***شب ازمهرپاک توسامان گرفت

 به رنگین کمان رنگ جان داده ای***به جسم طبیعت روان داده ای

           سپیدار رخسار مهرِ زمان***شکفته به شوق ازدل خاکتان 


                                                                                                          << استاد امیدیان>>

"بلوط"

بنام درخت تنومند "بلوط" که سایه ی سبزش،نشیمن تبارِ جاودانم بود،میوه اش نان سفره ی نیاکانم بود،هیزم خشکش، گرما بخش" تژگاه " دودمانم بودو هیبت استوارش نماد افراشته خاندانم بود.

خوشا آن سایه یِ جاوید یادش/خوشا آن بزم مهرانگیز شادش

خوشا آن "کسکه وکلگ"ونویدش/خوشا تژگاه وآن نورامیدش

خوشا آن دار و برگِ جاودانش/خوشا کولایِ سبز مهربانش

<< استاد امیدیان>>

 تاريخ : یکشنبه 29 دی1392 | 0:58 | نويسنده : محمدبکتاش

                                                   ***بزرگان ومعتمدین طایفه بُلفایی ***


الف) تش  حاج بهادر(حج باندُر)

 • ۱)اولاد آ ایمان بخش                          آفداله و کربلایی ملامریدبکتاش.  
 • ۲)اولاد آ الله بخش                            مشهدی اسکندربهادری و حاج منصوربخشی.
 • ۳)اولاد آحسن                                 مشهدی باقر.مشهدی محمدقربان.مشهدی کریم.
 • ۴)اولاد آخدابخش                      
 • ۵)اولاد آجهانبخش                           کربلایی حفیظ بهادری .


ب) تش  کربلایی قلی 

 • ۱)اولاد آخلف                                  مشهدی ناصرخلیلی ومشهدی عزت پارسه.
 • ۲)اولاد آنجف                                  مشهدی علی پارسه و حاج سلطانمحمدقلی نژاد.
 • ۳) اولاد آحسین                              مشهدی فردین حسین نژاد.
 • ۴)اولاد آشیرعلی                             مشهدی فتح اله وفایی و مشهدی تیمورپوراحمدی.
 • ۵)اولاد آمحمدعلی(آممدلی)               مشهدی امام قلی محمدی.
 • ۶)اولاد آحیدر                                  مشهدی خیبرپارسه زاده.
 • ۷)اولاد آعباسعلی                           مشهدی مجیدپارسه.
 • ۸)اولاد آعبدالعلی(آعبدلی)                 مشهدی صیدعلی پارسه.
 • 9)اولاد الهی                                   مشهدی محمدقباد بهزادی.

ج)تش تاجیک

1)اولادکربلایی سوزی                             مهندس برزو ومهندس محمدرجبی، مشهدی                                                                              کیامرز ومهندس فرامرزرجبی مهندس غلام ومهندس                                                                       امیر رجبی.                                                     

2)اولاد آ فرج اله                                     آ قُلی بندری ،مهندس عزت ومهندس نعمت بندری.  


3)اولاد ملاغَنی وقربان                              مشهدی حشمت،علی،قربانعلی ومحمد.